WIZYTA POSŁA A. MELAKA W DORTMUNDZIE I ESSEN

W Dortmundzie na zaproszenie środowiska Kombatantów oraz Komitetu Społecznego J. Piłsudskiego i Gazety Polonii przybył Poseł na Sejm RP A. Melak . Pan Poseł odwiedził Misje Katolicka w Dortmundzie gdzie zapoznał się z życiem Polonii , obiecał że przyjedzie do Dortmundu w następnym roku . Poseł A. Melak spotkał się również z przedstawicielem Dipisów w Dortmundzie panem T. Sokołowskim który zapoznał Posła z problematyka życia Dipisów w Niemczech . Poseł A . Melak odwiedził Polonię w Essen gdzie wziął udział w mszy świętej , po mszy zorganizowano przemarsz z wielką flagą biało czerwoną, w czasie marszu śpiewano patriotyczne piosenki, pochód przeszedł do budynku parafii gdzie prelekcje wygłosił przedstawiciel IPN-u z Gdańska Pan Piotr Szubarczyk oraz Pan Poseł Andrzej Melak. Gazeta Polonii dziękuje za pomoc Jadwidze i Rafałowi za udzielenie pomocy technicznej panu Posłowi co ułatwiło jego pracę. Gazeta polonii zamieszcza wywiad z Panem Posłem.

Darek

About -

comment closed