list Otwarty działacza Polonii BRD do Redakcji ,,gazetapolonii ”
  1. Jak Ali zabierze sąsiadowi krowę   to jest wszystko w porządku, ale jak sąsiad w zamian  zabierze Alemu kozę to Ali uważa to za wielką niesprawiedliwość i czuje się wielce pokrzywdzonym.

Taką ,,politykę” prowadzą w RFN ,, samo-wybrani ”  działacze polonijni i nie stronią od tego też polscy duchowni co z ubolewaniem przyjmujemy do wiadomości. Niektórzy z wyżej wymienionych oczerniają w konsulatach RP i w Warszawie, o zdradę narodową i szkodę dla Polonii na tutejszym terenie. Najwyższy czas ażeby tak zwanych ,,przedstawicieli którzy sami siebie wybrali rozliczyć oczyszczając z Błędnych Rycerzy”dla dobra Polonii w RFN.

Polonista RFN

About -

comment closed